Cassius Dio - Istoria romana
Istoria romană de Cassius Dio a fost publicată de mai multe edituri, printre care și Editura Științifică în anul 1980, în format de 3 volume.
Dio a publicat Istoria romană inițial în 80 de cărți, după 22 de ani de studii și lucru. Cărțile acoperă o perioadă de aproximativ 1400 de ani, începând cu poveștile din mitologia romană despre venirea lui Eneas în Italia (c. 1200 Î. H.) și întemeierea Romei de către descendentul acestuia Romulus (753 Î. H.); cât și evenimentele erelor republicane și imperiale de-a lungul anului 229 A. D. Această lucrare este una dintre singurele trei surse romane scrise, în care este documentată revolta triburilor britanice conduse de Boudica din anii 60-61 A. D. Până în primul secol Î. H. Dio redă doar sumarul evenimentelor. După această perioadă, descrierile sunt mult mai detaliate, exceptând perioada împăratului Commodus (180 - 192 A.D.), cu care Dio a fost foarte circumspect.
Versiunea lucrării lui Dio care a supraviețuit până astăzi este destul de variată, odată ce istoria nu reușește niciodată să rămână întreagă de-a lungul veacurilor. Primele 21 de cărți au fost reconstruite parțial, pe baza fragmentelor din alte lucrări, precum epitomul lui Zonaras, care a folosit Istoria romană a lui Dio ca sursă principală a scrierilor sale. Cărțile 22-35 sunt acoperite în mare de câteva fragmente, în timp ce cărțile 36-54 sunt aproape complete și conțin perioada 65 - 12 Î. H. (de la campania răsăriteană a lui Pompei și moartea lui Mithridates, până la moartea lui Marcus Agrippa). Cartea numărul 55 este o mare gaură neagră, în timp ce cărțile 56-60 sunt complete și redau evenimente de la înfrângerea lui Varus în Germania și moartea lui Claudius. Din celelalte 20 de cărți care completează seria nu s-au mai păstrat foarte multe informații, fiind o perioadă destul de vagă.


sus