Filosofia greaca pana la Platon

Edițiile aflate acum în stocul anticariatului PrintreCarti.ro - Comandă online!


Opera filosofică “Filosofia greacă până la Platon”, de Ion Banu, cel care a fost coordonator științific în cadrul acestui proiect, a apărut în anul 1979, la editura Științifică și Enciclopedică, fiind împărțită în patru volume ample ce vorbește despre aspecte variate prezente în filosofia antică, aspecte prezentate de diferiți gânditori din acea perioadă, printre care unii dintre cei mai de seamă fiind Pythagoras, Socrates sau Sofocle.
Volumele au fost publicate la o singură editură, din anul 1979, până în 1984, editura Științifică și Enciclopedică, din colecția Clasicii Filosofiei Universale, fiind cea care readuce în percepția filosofică actuală românească, aspecte diverse, de la istorie, la conștiința de sine, fiind o restructurare a unor texte preluate din trecutul istoric al filosofiei din vechea cetate a Greciei.
Ion Banu s-a născut la data de 16 iunie 1913, în București, fiind un important filosof român de origine evreiască, unul dintre cei mai de seamă filosofi care au vorbit despre istoria filosofiei antice de-a lungul timpului.
Urmează cursurile Facultății de Filosofie din cadrul “Universității din București”, reușind să obțină titlul de doctor în filosofie, după ce întocmește o lucrare de specialitate în care vorbește despre Heraclit.
Mai târziu, acesta preia catedra de Istorie a Filosofiei, în cadrul Facultății de Filosofie, de la “Universitatea din București”, fiind un foarte devotat conferențiar și doctor, oferind toate informațiile întru perfecționarea viitorilor doctori în filosofie.
Acesta se dedică de-a lungul timpului realizării unui demers cât se poate de amplu și complex, demers prin care reușește să readucă filosofia antică și implicit cultura din cele mai vechi timpuri, în zilele noastre.
Pe de altă parte, se ocupă de cultivarea miturilor prezente în antichitate, astfel că le traduce și le oferă o nouă dimensiune artistică, două dintre acestea fiind “Poemul lui Ghilgameş” sau “Cartea egipteană a morților”, două reprezentări artistice de o înaltă ținută pentru filosofia și literatura românească.
Printre cele mai importante opere semnate de profesorul și filosoful român, putem aminti de “Introducere în istoria filosofiei”, 1957, “Platon heracliticul”, 1972, “Sistemul filosofic al lui Aristotel”, 1977 sau “Filosofia elenismului ca etică”, 1980.
Opera filosofică “Filosofia greacă până la Platon”, de Ion Banu reprezintă un amplu proiect de restructurare și de reintroducere în limba română a unor texte preluate din filosofia antică, cu precădere din filosofia greacă, totul fiind sistematizat de autor în așa fel încât totul să vorbească într-o manieră ușor de urmărit despre curente filosofice și despre gânditorii care au adus în percepția universală ideea de existență, cunoaștere de sine, psihologie sau matematică.
În primul volum, autorul, împreună cu alți coordonatori științifici pune în prim plan începuturile artistice din vechea cetate a Greciei, astfel că vorbește despre poezia epică prezentă în acea perioadă și despre orficii, ce se desprind din mitul lui Orfeu de a fermeca oamenii din jur prin abilitățile sale artistice.
Pe de altă parte, după o trecere în revistă a lirismului din acea perioadă și implicit a celor șapte înțelepți, următoarea secțiune vorbește despre fizicalism, astfel că sunt scoși în evidență inițiatori ai acestei doctrine cum este cazul lui Thales sau lui Diogenes, iar în celălalt capitol se trece la inițiatorii structurilor matematice, cum este cazul lui Hippasos, Pythagoras sau Ekphantos.
Celelalte volume, vorbesc despre valențe complexe prezente în societatea umană, valențe desprinse de importanți gânditori ai vremii, cu precădere despre noțiuni ca tropismul și cunoașterea de sine, spiritul observațional fiziologic, ori despre astronomie sau medicină.
Cele patru volume, sunt explicate prin intermediul unui alt volum, necategorisit de celelalte, în care coordonatorii proiectului, fac comentari și explică multe dintre detaliile prezente în cuprinsul celor patru volume, detalii ce nu au putut fi explicate în cursul secțiunilor ample de până atunci.
Opera, de o importantă valoare culturală și filosofică, reprezintă un document ce va dăinui aievea în percepția națională, fiind o rădăcină desprinsă din începuturile școlilor vechi elene, cele ce stau la baza culturii moderne de astăzi.


sus