Opere


Platon - Opere
Platon este primul filosof de la care au rămas scrieri complete: 35 de dialoguri și 13 scrisori (dintre care doar una, a șaptea, pare a fi autentică). La noi, operele lui Platon au apărut în formatul de șapte volume la Editura Științifică și Enciclopedică, primul volum apărut în anul 1975. Mai târziu, după anul 2000, au fost publicate sub numele de Opere complete, de către editura Humanitas, care a reuşit publicarea volumelor 1, 2 și 4. 
Platon este creatorul speciei literare a dialogului, iar problemele filosofice sunt abordate prin discuții între mai mulți interlocutori, având pe Socrate drept cel mai întâlnit personaj principal. Lewis Campbell a fost primul cercetător care a demonstrat prin studiul stilometric că dialogurile Philebos, Critias, Legile, Timaios și Omul politic pot fi grupate și sunt clar distinse de Parmenide, Phaidros, Republica și Theaitetos. Studiile recente demonstrează imposibilitatea stabilirii ordinii cronologice a dialogurilor, care tradițional sunt grupate după criterii tematice și încearcă să urmărească o evoluție a gândirii lui Platon. Cronologia dialogurilor nu mai poate fi stabilită astăzi decât în linii mari.
Platon a inovat dialogul scris și formele dialectice în filosofie, care originează odată cu el. În special prin dialogurile Republica și Legile, Platon pune bazele și filosofiei politice occidentale, producând unele dintre cele mai timpurii tratate politice scrise din perspectivă filosofică.
La rândul său, Platon a fost profund influențat de predecesori precum Socrate, Parmenide, Heraclit și Pitagora, cu toate că puține dintre textele acestora s-au păstrat și majoritatea cunoștințelor care mai există aceștia provin din dialogurile lui Platon.


sus