Gramatica practica a limbii romane

Edițiile aflate acum în stocul anticariatului PrintreCarti.ro - Comandă online!


Stefania Popescu - Gramatica practica a limbii romane
Lucrarea Gramatica practică a limbii române, scrisă de Ștefania Popescu și apărută în mai multe ediții, se adresează, în primul rând, elevilor din clasele V-VIII și profesorilor de limba română de la aceste clase, dar ea poate fi folosită și la clasele liceale pentru completarea cunoștințelor acelor elevi care mai au nevoie de explicații referitoare la exprimarea corectă în scris sau (și) oral. În realitate, această lucrare se adresează tuturor persoanelor care consideră că au nevoie de îndrumări pentru însușirea cunoștințelor teoretice sau (și) practice privind folosirea corectă a limbii române.
Îndrumările teoretice sau practice din cuprinsul fiecărui capitol sunt organizate pe unități mici de informare, urmate de exerciții aplicative legate strict de informația dată. Am adoptat această organizare a materialului ca urmare a rezultatelor obținute în predarea gramaticii limbii române prin instruire programată, rezultate mult superioare față de cele obținute la clasele unde cunoștințele noi dintr-o lecție au fost date în bloc, potrivit practicii obișnuite.
În ceeea ce privește ordinea exercițiilor aplicative pentru formarea deprinderilor de ortografie, textele destinate dictărilor ocupă ultimul loc, după o serie de exerciții de muncă independentă a elevilor (completări de locuri libere, explicarea ortografiei prin analiză gramaticală, construcții făcute de elevi cu tema aplicării normelor de ortografie, etc.).
Chiar de la prima ediție, această lucrare a cuprins după unele părți de vorbire sau de propoziție o informare (însoțită de exerciții corespunzătoare) cu privire la principalele valori stilistice pe care le poate realiza fiecare dintre unitățile gramaticale la care au fost date informații cu caracter stilistic.


sus